Exposition d'Aquarelles. Ambassade de l'Equateur en France. Paris 2012